Адрес: Санкт-Петербург,
ул. Клиническая, д.6
Тел. +7 (812) 292-33-10
Версия для слабовидящих
Книга

Marcin z Urzędow, M. (ок. 1500-1573).
    Herbarz polski, to iest O przyrodzeniv zioł y drzew rozmaitych, y innych rzeczy do lekarztw nalezących. Księgi dwoie... / doctora Marcina Urzędow, .... - w Krakowie : w Drukárni Lazarzowey, 1595. - 1-466, [6] с. : ил. - URL: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=2636&from=PIONIER%20DLF. - [Herbarium] . - Б. ц. - Текст : непосредственный.
Текст готич. шрифт. Ошибочная пагинация : С. 75-77, 149. Описание составлено по : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Herbarz_Polski.jpg
Примечания об особенностях:
Экз. рк81414 : Тит. лист отсутствует.
Экслибрис: (Штамп EX BIBLIOTHECA ACADEMI? MEDICOCHIR PETROPOLITAN?)