Книга

Глинка, Н. Л.
    Задачи и упражнения по общей химии [Текст] / Н. Л. Глинка ; ред.: В. А. Рабинович, Х. М. Рубиной. - 24-е изд., испр. . - Л. : Химия, 1986. - 269 с. : ил. - 0.65 р.